แมวน้ำสามขา

การเดินทางเป็นเหมือนการได้เรียนรู้ตนเองและคนรอบข้าง ตลอดการเดินทางจึงมีทั้งเรื่องที่ชอบและไม่ชอบอยู่เสมอ แต่การท่องเที่ยวในที่ที่เราชอบกลับเป็นสิ่งเดียวในความทรงจำที่อยากจะเก็บไว้มากที่สุด